Хасково в миналото и днес

Хасково в миналото и днес

Като повечето многовековни градове и Хасково е носел различни имена. Някои твърдят, че първото име на селището било “Чист град” или “Бял извор” /Ак – пънар/, но тази хипотеза не е подкрепена с убедителни факти. През 1792 год. йеросхимонах Спиридон за пръв път споменава в писмен документ името на града – Марса. В своята “История во кратце о болгарском народе словенском” той разказва за турските набези в Тракия през втората половина на 14 век. Сред завладените селища са и Дълго поле и Марса , “сиреч Узунджово и Хаскьой”- уточнява монаха. Турското име “Хаскьой”, с което града е известен в периода на робството, означава в превод “Владетелско село”. За пръв път това название се среща в османски документи от времето на султан Мехмед ІІ Завоевателя, т.е от втората половина на ХV в. Предполага се, че турците са преименували някогашния град Марса веднага след завладяването му в края на ХІV век. През следващите няколко века името Хаскьой се среща в различни варианти – “Хаскюй”, “Хаскени”, ”Хаскиви”, за да се стигне до днешното ”Хасково”. В съвременното си звучене името на града за пръв път се употребява във възрожденската книжнината от средата на ХІХ век.

В проведената днес публична изява на клубовете по интереси „Компютърен дизайн“ и „Моят роден край“, работещи по проект „Твоят час“, учениците представиха своите изследвания върху историята на града през различните исторически периоди, като отговориха и на въпроса откъде произлиза името на града.  Своите проучвания те представиха под формата на презентация и табла със снимков материал.

За присъстващите беше интересно да научат нови за тях факти за града и да се потопят в специфичната му атмосфера:

Идея за бизнес в „Твоят час“

Идея за бизнес в „Твоят час“
2017-04-25-Tvoia chas-ValqУчениците от клуб „Предприемачът- успешен бизнесмен“ презентираха идеята си за бизес в област, която е свързана с тяхната специалност. Направиха на табло маркетингово представяне на фирма с атрактивното име“ Баш майсторите“ЕТ под логото „Ние сме най- добрите“, извършваща  сервизни услуги на всякакви модели леки автомобили. Участниците се отнесоха с голяма  отговорност към поставената задача, като бяха предвидили спестяването на излишни разходи за сграда, използвайки наличната  собственост на управителя на фирмата.
Гости на събитието бяха други ученици от класа и класната на 11а клас Мария Мариновска.

 

Фотогалерия от събитието 

КАТАЛОГ на клуб „Монумент“

КАТАЛОГ на клуб „Монумент“

DSC_0041В резултат на изследователска дейност и работа в екип, учениците от клуб „Монумент“ по ОП „Твоят Час“ събраха и класифицираха информация за културно-исторически паметници в Хасково. Те изработиха каталог с който целят да популяризират културно – историческото наследство в града.

КАТАЛОГ